Sme v Hájparku

Nachádzame sa v krásnom prostredí Hájparku (www.hajpark.sk) v Bratislavskej Petržalke.

Môžete si prečítať aj krátky rozhovor  s Borisom Hrbáňom, architektom spoločnosti Imagine Development, (developera Hájparku).

Aká je idea za Hájparkom?
Od začiatku sme plánovali zachovať čo najviac pôvodnej zelene a vzrastlých stromov na pozemku, a to napriek tomu, že v okolí je zelene dostatok. Chceli sme vytvoriť dostatočne veľký vnútorný dvor, ktorý okrem prírodného parku ponúkne aj priestory a príležitosti na to aby si obyvatelia dokázali vytvoriť vzťah nielen k svojmu domu, k prostrediu, v ktorom žijú, ale aj k sebe navzájom a aby vznikla aktívna susedská komunita.

 

Od začiatku si plánoval v Hájparku škôlku, ak sa nemýlim, a práve waldorfskú. Prečo?
S waldorfskou škôlkou mám ako otec troch „waldorfských“ detí osobné skúsenosti: Vedel som veľa o jej prevádzke a trochu aj o jej ekonomike, poznal som zodpovedný prístup waldorfských učiteliek ku svojej práci. Preto nám bolo jasné že takáto škôlka nám nielen pomôže spoluvytvoriť susedskú komunitu v Hájparku, ale bude aj dobrým partnerom, resp. nájomníkom v našom projekte.
Škôlke ste vytvorili veľmi priaznivé podmienky pre rozbeh. Mohlo by to byť inšpiráciou pre iné iniciatívy, ktoré sa usilujú o lepši svet?
Mnohé dobré myšlienky, na to aby sa rozvíjali a ostali dobré, potrebujú pomoc a starostlivosť. O to viac, keď je to v krajine, kde všetko „iné“ je vnímané podozrievavo. My sme vnímali možnosť mať v areáli Hájparku waldorfskú škôlku ako obohatenie a oživenie celého projektu a preto sme sa rozhodli nastaviť podmienky našej spolupráce tak, aby tu škôlka mohla bez stresu existovať.
Čo by si ešte rád odkázal ľuďom, na Slovensku i v zahraničí?
Keď človek vníma rast nového nacionalizmu a netolerancie takmer naprieč celým svetom, aj tým demokratickým, tak ho nevdojak napadne, že sme niekde spravili chybu. V tom našom, slovenskom prostredí sme tú chybu spravili predovšetkým v zanedbaní vzdelávania a výchovy detí – k slobode, tolerancii, k vzájomnej úcte a rešpektu. Verím, že rozširovaním konceptu waldorfského školstva sa podarí tento trend zvrátiť.

Ďakujeme za rozhovor.