Kto sme

Detský klub Hájanka funguje pre deti členov občianskeho združenia Výchova srdcom.

Máme otvorené v pracovné dni od 7,30 do  16,45 najneskôr príchod rodiča, o 17,00 zatvárame.

Priestory klubu sú oficiálne schválené pre detské centrum.

Rytmus dňa:

Fialky (skupina mladších detí, 3-4 roky)

7,30 – 9,20 príchod, voľná hra detí, hlavná činnosť
9,20 – 9,40 upratovanie
9,40 – 9,55 ranný kruh (rytmicko-hudobno-pohybový)
9,55 – 10,20 hygiena, desiata
10,20 – 11,45 hygiena, pobyt vonku (záhrada, les)
11,45 – 12,00 hygiena
12,00 – 12,10 rozprávka/bábkové divadlo
12,10 – 12,30 obed
12,30 – 12,45 hygiena
12,45 – 14,00 oddych
14,00 – 15,00 voľná hra detí
15,00 – 15,10 popoludňajší kruh
15,10 – 15,15 hygiena
15,15 – 15,30 olovrant
15,30 – 16,45 hygiena, pobyt vonku
16,45 – 17,00 odchod domov

Rytmus týždňa: („hlavná činnosť“, prebieha popri voľnej hre detí)
Pondelok: modelovanie z včelieho vosku
Utorok: maľovanie akvarelom
Streda: ručné práce
Štvrtok: pečenie
Piatok: upratovanie

Rytmus roka:
Michaelská slávnosť (september)
Martinská slávnosť (november)
Adventná slávnosť (zač. decembra)
Vianočná slávnosť (december)
Fašiangy (február)
Jarná-veľkonočná slávnosť (marec/apríl)
Jánska slávnosť (jún)
Rozlúčka so šk. rokom (júl)