Kompetencie – čo potrebujú deti rozvinúť do 7. roku


Telesná a pohybová kompetencia 

Prečo?

Pre deti je pohyb prirodzeným životným prejavom i potrebou, ale v súčasnej dobe mnohé  deti trpia nedostatkom pohybu (pridlhý čas strávený pri počítači či televízií, presuny autom atď) a ich hrubá a jemná motorika sa nedostatočne rozvíja. Dobre rozvinutá hrubá i jemná motorika je základom pre správny rozvoj reči a následne myslenia.
Ako?
V našom klube sa deti môžu pravidelne a dostatočne pohybovať. K tomu patria prechádzky do lesa i hry v záhrade a na ihrisku. Pre rozvoj rovnovážneho zmyslu je veľmi dobré skákanie cez švihadlo a aj balansovanie na kusoch dreva.
Pre rozvoj jemnej motoriky sú veľmi dobré práce ako šitie a tkanie, tiež práca s drevom, napríklad pílenie alebo brúsenie. Tiež je veľmi obľúbené navliekanie korálok prírodnín, modelovanie z včelieho vosku či „domácej plastelíny“ a pečenie.
Domáce práce, ako polievanie kvetov, nalievanie vody do pohárov, prestieranie stola atď. tiež významne a nenásilne rozvíjajú jemnú motoriku detí.
Eurytmia, kruhové hry a prstové hry cieleným spôsobom vedú deti k zdravým pohybovým formám.

Zmysly a vnímanie

Prečo?
Naše deti potrebujú bdelé vedomie a zdravo rozvinuté zmysly, aby sa dokázali dobre orientovať v reálnom svete. Na to potrebujú nefalšované, reálne vnemy skutočného sveta.

Ako?
Deti potrebujú:

  • prírodné materiály, ako napr. drevo, nie umelú hmotu ktorá vyzerá ako drevo

  • zážitky z prírody: piesok, blato, dážď, sneh, slnko, vietor

  • kvalitnú stravu, podľa možnosti v bio kvalite (bez umelých príchutí a farbív)

  • rozprávky, piesne a veršíky vždy prinášané naživo dospelými, namiesto reprodukovaných nahrávok (CD či DVD)

  • jemné farby, optický i zvukový pokoj v zariadení klubu prispievajú k zdravému vývinu zmyslových orgánov

Rečová kompetencia

Prečo?
Reč je nástrojom komunikácie. Pomocou reči sa dieťa dorozumieva s okolím, neskôr mu reč otvára svet pojmov a myslenia.
Ako?
Malé dieťa sa učí rozprávať prostredníctvom napodobňovania dospelých, ktorí sú v jeho blízkosti, v prirodzených situáciách počas dňa. Učiteľ je dieťaťu vzorom, ktorý ho vedie k správnej spisovnej výslovnosti, gramatickej správnosti hovoreného prejavu, rozširuje mu slovnú zásobu. Dieťa sa učí najmä dve základné veci: rozprávať a počúvať. Tomu napomáhajú predovšetkým rozprávky, príbehy a ľudová slovesnosť. Správnemu vývinu reči pomáha spojenie slova s pohybom, ako sú prstové hry, dramatizácia (napr. hry na remeslá), bábkové divadlo, či už v podaní učiteľa alebo detí.

Fantázia a kreativita 

Prečo?
V súčasnom svete, kde platí množstvo pravidiel a noriem, ale v dôsledku stále viac sa urýchľujúceho spoločenského a technického vývinu je čoraz viac potrebná schopnosť kreativity, tvorivosti v myslení, ktorá je vlastne premenenou, dozretou detskou fantáziou.
Vedecké štúdie potvrdili, že bohato rozvinutý, štruktúrovaný mozog umožňuje lepšie myslieť.
Ako?
Pri fyzickej námahe pracujú svaly a postupne zosilňujú. Pri akej námahe pracuje a zosilnieva mozog? Nie keď dostane všetko hotové, ale keď musí dotvárať, predstavovať si. Deti sú síce obvykle fascinované dokonalými či technickými hračkami. Pri tých je presne dané, čo sa dá s nimi robiť, a netreba sa “namáhať” vymýšľaním. Rovnako rýchlo ich ale aj omrzia a chcú ďalšie. Preto v našom klube dávame deťom na hranie hračky, ktoré nie sú tvarovo “ukončené” – kúsok dreva môže byť autíčkom i telefónom, tým, čo z neho fantázia dieťaťa práve vytvorí. Bábika, ktorá má črty tváre naznačené, môže sa v detskej fantázii smiať a o chvíľu plakať, či sa mračiť.  Bábkové divadielka a príbehy taktiež podnecujú detskú predstavivosť, ktorá sa potom môže realizovať počas voľnej hry detí, vnútri i vonku. Pravidelný každodenný čas vyhradený na voľnú hru detí im umožňuje sa plne ponoriť do sveta predstáv a fantázie. Takto podnecované sily predstavivosti sa pri prechode do školy prirodzene transformujú na sily myslenia.

Sociálna kompetencia

Prečo?
Ľudské spolužitie v spoločnosti nevyhnutne potrebuje sociálne kompetencie jednotlivca: schopnosť začleniť sa a dodržať pravidlá, pomôcť druhým, vyjadriť svoje potreby, ale aj zvládnuť, ak tieto nemôžu byť hneď uspokojené.
Ako?
Deti rozvíjajú značnú časť týchto schopností celkom prirodzene, počas celého dňa. Najcennejšie sú chvíle počas voľnej fantazijnej hry, kedy deti napodobňovaním prežitých situácií alebo aj správania dospelých precvičujú rôzne sociálne roly. Vyriešenie konfliktov a následné uzmierenie sú piliere vo vývoji porozumenia ostatným i sebe samému.
Významným nástrojom rozvoja sociálnych kompetencií je zahrnutie detí do domácich činností v klube: deti môžu pomáhať pri polievaní kvetov, prestieraní stola, upratovaní. Taktiež podporujeme schopnosť podeliť sa keď krájame spoločný narodeninový koláč, vedieme deti k tomu aby pomáhali mladším kamarátom pri obliekaní a podobne.