Deň otvorených dverí 24.3.2018

termín: sobota 24. 3. 2018 (10:00-12:00)

Príďte si ku nám pozrieť priestory a zázemie Hájanky. Dozviete sa, ako to u nás v škôlke funguje, v priebehu dňa, týždňa a roka, ako vyzerajú princípy waldorfskej pedagogiky v praxi, napr. prečo podporujeme voľnú hru dieťaťa, preferujeme rešpektujúci prístup, prírodné materiály a zmysluplné aktivity. Radi Vám poskytneme informácie aj o voľných miestach a podmienkach zápisu dieťaťa pre šk. rok 2018/2019.

Vašu účasť môžete avizovať emailom: skolka@hajanka.sk, nech máme lepšiu predstavu
o počte záujemcov. Tešíme sa na Vás!

Tiež Vám dávame do pozornosti pripravovanú prednášku o waldorfskej pedagogike, ktorú plánujeme na 7. apríla 2018.